“OPEN REIN” awarded at Manifestgalan

February 7, 2015

Cecilia Persson’s album “Open Rein” received the ”Best Jazz Album of 2014” award at the Swedish indie awards, Manifestgalan, held at Nalen in Stockholm on February 6th, with the following motivation:

“För en effektiv och lyckosam förening av skenbart disparata uttryck: det noterade med det fritt improviserade, det lekfulla med det sofistikerade, det traditionsbundna med det experimenterande. Allt utfört i en fin avvägning mellan smakfullhet och oblyg fräckhet, vilket sammantaget visar prov på ett moget och spännande konstnärskap.” 

This is the second album I’m on that receives this award, The Opposite got it in 2010 with “Intertwined”.